De terugkeer van de Godin en het vrouwelijke

Lange tijd was de Godin, het vrouwelijke, onderdrukt. Dit was in de maatschappij het geval en in elke man en vrouw. Dit nam vele vormen aan, groot en klein, zoals seksueel geweld, vervolging van 'heksen' en niet naar ons gevoel luisteren.


We leven nu in een tijd waarin het vrouwelijke geleidelijk weer in opkomst is. Vrouwelijke waarden krijgen meer aandacht. Er wordt ingezien dat empathie, zorgzaamheid en streven naar harmonie meer goed zal doen voor iedereen dan conflicten en geweld. 

De Godin, het vrouwelijke en voelen


We mogen weer voelen, nou ja in bepaalde kringen dan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan trouwens, want de patronen van niet-voelen zijn diep ingesleten. We zijn zo gewend dat we iets moeten (doen), dat we in ons hoofd zitten en niet met onze aandacht in ons lichaam zijn.

'Onszelf zijn' is vaak met zoveel onveiligheid omgeven, dat we een alerte houding hebben in plaats van te ontspannen. Weer gaan voelen, is ook best confronterend. Maar oh zo belangrijk. Het is het begin van de weg terug naar onze vrouwelijke kracht.

Vrouwelijke kracht Via Lusannepng

We komen oude pijn tegen, zodat deze geheeld kan worden en getransformeerd in (zelf)liefde. De tijd is rijp. Daarmee bedoel ik niet dat het volgende week klaar is. Ik zie dat een diepe kentering gaande is. Ik merk het bij mezelf en in sessies met mijn cliënten. Steeds meer verlegt mijn werkterrein zich van loopbaan begeleiding naar persoonlijke en spirituele begeleiding. Ik help mensen niet alleen hun missie helder krijgen, ik help hen ook door de diepe pijn heen die hen er al zo lang van doet weglopen.

Het vergt veel moed om het aan te gaan: je missie weten, je diepe verlangen volgen en voelen wat dat bij je oproept. En vervolgens stap voor stap verder gaan op deze nieuw ingeslagen weg en door de weerstand heen gaan. Want het oude is weerbarstig. Zowel in de maatschappij als in ieder van ons.

Wees gerust: we kunnen het aan. En we worden geholpen. Door spirituele helpers zoals gidsen en engelen en door de vele coaches en therapeuten, met elk hun eigen deskundigheid en aanpak. Vooral intuïtieve, lichaamsgerichte en systemische methoden dragen bij aan meer inzicht en versterken ons zelfvertrouwen. Vooral ook helpen ze ons om weer te leren en durven voelen.

Pijn helen


In een van de sessies die ik onlangs deed, onderzocht ik met de cliënte iets uit haar familie geschiedenis. Het ging over moeten vluchten. Waarvoor? Wat zij doorkreeg van haar gidsen, was naar mijn mening universeel en daarom wil ik het met je wil delen. Het raakte diep, zowel bij haar als bij mij liepen de tranen over de wangen.

Uit haar verhaal: 'We moeten vluchten voor vervolging, voor de dood. Wie? De familie van Jezus. De Romeinen hebben ons ontdekt. De vrouwen en kinderen zijn in gevaar, we moeten ons verspreiden. Er zijn engelen bij die ons leiden, op deze goddelijke missie om de bloedlijn te bewaren. We moeten voor duizenden jaren zwijgen over onze kennis. Duisternis zal heersen. Het gaat pijn doen om het niet te weten en afgesneden te zijn van je ware kern. Het is zwaar als je niet weet waar je vandaan komt en wat je taak is.'

Het raakte mij ook in mijn eigen ervaring. Of ik er zelf bij was toen weet ik niet. Maar ik zit wel in deze stroom, van het hebben moeten bewaren van geheime kennis en ondergronds gaan.

Haar verhaal ging verder terug, naar de vroege Atlantis tijd. Mijn cliënte: 'Toen de mensheid zichzelf nog liefdevol omarmde. Het was een vredelievende maatschappij, er was harmonie en er was genoeg voor iedereen. Er was geen oorlog, geweld of haat. Maar er waren wel al zaadjes, en toen incarneerden er mensen die uit waren op misbruik. De Godin, de natuur, werd niet meer gehoord en gevolgd. Er kwamen steeds meer mensen die misbruikten. Ze mogen nu weg, ze horen hier niet.'


Licht en liefde brengen


'De tijd van het licht is aangebroken,' kreeg mijn cliënte door. 'Je bent een van de velen die hierop is voorbereid, op verspreiden van het licht. Zoals het ooit was op aarde, vredelievend en harmonieus, zo kan het weer zijn.'
 
Ik vond het uiteindelijk een boodschap van hoop. Het gaf me het vertrouwen dat het licht kan winnen van de duisternis. En de bevestiging dat velen van ons een missie hebben die hiermee te maken heeft. Ik kreeg de nacht daarna een droom een bloem te zijn en door de donkere aarde omhoog te groeien, naar het licht toe.

De terugkeer van de godinpng

Hoe kunnen wij bijdragen aan verspreiden van het licht? Door onze angsten, pijn en zelfkritiek los te laten. Door te zorgen voor liefdevolle gedachten over onszelf. We mogen de overtuiging loslaten dat we niet goed genoeg zijn.

Onze bijdrage leveren: wij zijn een medicijn

 

Ik heb het gevoel dat de puzzelstukjes op hun plek vallen. Niet alleen in mijn leven en werk, ook bij anderen. Het is kennelijk een collectief proces. Herken je dit? Ik voel me een strijder van het licht, schreef ik een hele tijd geleden. Maar hoe dan? vroeg ik me af. Ik ga niet vechten of zo. Nu weet ik hoe: door te schrijven en les te geven over wat ik intuïtief weet. Ieder van ons draagt bij op onze eigen manier, passend bij het medicijn dat wij zijn.

Zoals gezegd, ik voel me gesterkt door dit verhaal. Hoe pijnlijk de onderdrukking ook was die duizenden jaren, en hoe diep mijn wanhoop ook is geweest. Wij kunnen er mede voor zorgen dat het licht gaat winnen. Ik hoop dat we hier de komende tijd, die namelijk nog best heel pittig kan zijn, hoop en kracht uit kunnen putten.

Vanuit een proces van diepe dingen doorleven en loslaten, en innerlijk in kracht en liefde groeien, kunnen we naar buiten komen om onze bijdrage te leveren. Niet per se aan grootse acties. Ook om de dagelijkse dingen het hoofd te bieden. Ons werk, gezin of relaties; ze vragen om begrip en inzet. Juist met kleine stappen realiseren we onze levensmissie.


© Lusanne Hogeweg, oktober 2022


Jouw blauwdruk kennen en karma oplossen

Wil je ook de getallen van jouw medicijnwiel weten en begeleiding bij oplossen van je karma? Kijk dan hier naar wat ik je kan bieden. 


Jouw medicijnwielpng Karma oplossenpng