Voorouder trauma helen met de kracht van het medicijnwiel


Trauma's die onze (voor)ouders hebben ervaren en niet verwerkt, kunnen door de aderen van onze familiestamboom stromen en onbewust onze gedachten, gevoelens en gedrag negatief beïnvloeden. Patronen van angst, onzekerheid, verslaving en destructieve relaties kunnen we herkennen in onszelf, zonder te begrijpen waar ze vandaan komen. Des te belangrijker dus om dit trauma van onze voorouders te helen, zodat we zelf ook bevrijd worden van deze ketens.


Voorouder trauma: sporen van het verleden in het heden


Voorouder trauma omvat de pijnlijke ervaringen die onze voorouders hebben meegemaakt, zoals oorlog, armoede, geweld, verlies en onderdrukking. Deze ervaringen waren destijds te pijnlijk om te verwerken en daardoor stagneert de emotie en de energie. Het kan ook zijn dat er gewoonweg geen tijd was om verdriet te voelen en te rouwen, omdat er hard gewerkt moest worden en vele monden gevoed.

Deze trauma's kunnen zich nestelen in ons familiesysteem en worden onzichtbaar overgedragen van generatie op generatie. Zelfs als we de details van deze gebeurtenissen niet kennen, kunnen we de onbewuste impact ervan merken in onze eigen leven. Hoe weet je of dit bij jou het geval is?

Symptomen van vooroudertrauma kunnen zijn:


Vooroudertrauma kan zich op verschillende manieren manifesteren in ons leven. Hieronder bespreken we een aantal symptomen met concrete voorbeelden:

Angsten, fobieën en paniekaanvallen:

 • Angst voor onbekende situaties of plekken: Dit kan komen doordat je voorouders soortgelijke angsten hadden, die onbewust zijn overgedragen. Bijvoorbeeld: Als je overgrootvader tijdens de Tweede Wereldoorlog een traumatische ervaring had in een tunnel, kun je nu zelf claustrofobie ervaren.
 • Fobieën voor specifieke dieren of objecten: Fobieën kunnen ook voortkomen uit angsten van voorouders. Zo kan een angst voor spinnen gerelateerd zijn aan een traumatische ervaring van een voorouder met een spinnenbeet.
 • Paniekaanvallen zonder duidelijke oorzaak: Paniekaanvallen kunnen het gevolg zijn van onafgeronde trauma's die door generaties heen zijn gedragen. De intense angst en lichamelijke symptomen lijken onverklaarbaar, maar kunnen onbewust gerelateerd zijn aan voorouderlijk trauma.

Depressie, stemmingswisselingen en een laag zelfbeeld:

 • Chronische gevoelens van neerslachtigheid of hopeloosheid: Dit kan komen doordat je voorouders met vergelijkbare gevoelens worstelden, die onbewust op jou zijn overgedragen. Bijvoorbeeld: Als je oma langdurig depressief was, kun je hier zelf vatbaarder voor zijn.
 • Stemmingswisselingen die ingrijpen in je dagelijkse leven: Plotselinge stemmingswisselingen kunnen gerelateerd zijn aan onafgeronde emoties van voorouders. Zo kan intense boosheid voortkomen uit onverwerkte woede van een vader of grootvader.
 • Een laag zelfbeeld en negatief zelfbeeld: Een laag zelfvertrouwen kan wortelen in het onbewuste overnemen van negatieve overtuigingen van voorouders. Zo kan een overtuiging van 'ik ben niet goed genoeg' voortkomen uit kritiek van een ouder.


Problemen met relaties en co-dependentie:

 • Moeilijkheden om gezonde en stabiele relaties aan te gaan of te behouden: Dit kan komen doordat je onbewuste patronen hebt overgenomen van je familie van herkomst. Bijvoorbeeld: Als je ouders een scheiding hebben meegemaakt, kun je zelf moeite hebben om je volledig aan een partner te binden.
 • Co-dependente relaties: Co-dependentie, waarbij je je eigen behoeften wegcijfert ten gunste van een ander, kan gerelateerd zijn aan onveilige hechtingspatronen uit je jeugd. Deze patronen kunnen voortkomen uit voorouderlijk trauma.
 • Conflicten en miscommunicatie in relaties: Onverwerkte trauma's van voorouders kunnen leiden tot conflicten en miscommunicatie in jouw eigen relaties. Onbewuste patronen en emotionele bagage kunnen spanningen veroorzaken.


Verslavingen en destructief gedrag:

 • Verslaving aan alcohol, drugs of gokken: Verslavingen kunnen een manier zijn om met onverwerkte pijn en trauma's om te gaan. Onbewuste patronen van destructief gedrag kunnen van generatie op generatie worden overgedragen.
 • Destructieve relaties of ongezond seksueel gedrag: Destructief gedrag in relaties of ongezond seksueel gedrag kan voortkomen uit onveilige hechtingspatronen of onbewuste trauma's van voorouders.
 • Overmatig eten of ongezond eetgedrag: Eetstoornissen kunnen een manier zijn om met onverwerkte emoties en trauma's om te gaan. Onbewuste patronen rond eten en lichaamsbeeld kunnen van generatie op generatie worden overgedragen.

Ook het gevoel dat je altijd tegenslag hebt of ongelukkige gebeurtenissen meemaakt kan komen doordat je onbewust negatieve overtuigingen of patronen hebt overgenomen van je voorouders. Zo kan een overtuiging van 'ik verdien het niet om gelukkig te zijn' leiden tot herhalende ongelukkige relaties of carrières of financiële problemen.

Het doorbreken van herhalende patronen van tegenslag en ongeluk vereist bewustzijn en zelfonderzoek. Door je familiestamboom te verkennen en onbewuste patronen te herkennen, kun je beginnen om de negatieve erfenis van het verleden los te laten.


De kracht van ceremonie en rituaaljpg

De helende reis: bevrijding met het medicijnwiel


Het helen van vooroudertrauma is een reis van bevrijding. Door onze familiestamboom te verkennen, zowel aan de vrouwelijke kant als aan de mannelijke kant van onze voorouders, onbewuste patronen te ontrafelen en onszelf te bevrijden van de negatieve erfenis van het verleden, kunnen we onze eigen kracht en veerkracht hervinden.

Het medicijnwiel, een krachtig symbool uit diverse inheemse culturen, biedt ons waardevolle inzichten en tools op deze reis. En dan vooral ook de medicijnwiel numerologie. Door onze geboortedatum te berekenen, kunnen we onze unieke erfenis, talenten en uitdagingen begrijpen. De vier windrichtingen en de vier elementen, geassocieerd met archetypische energieën en levensgebieden, helpen ons patronen te herkennen en meer balans te creëren.


Trauma loslaten


De kracht van ceremonie en rituaal, verweven met de wijsheid van de medicijnwiel, bevordert heling en transformatie. Dit kan heel eenvoudig door stil te staan bij onze ouders, opa's en oma's en eventueel de generaties daarvoor en vragen te stellen naar wat ze hebben meegemaakt. 

We leren zo contact te maken met onze voorouders en ons te verbinden met wie zij werkelijk waren. Door vragen te stellen komt het oude trauma los en kunnen wij alsnog de tranen vergieten die onze voorouders hebben ingehouden. Door dit te doen kunnen wij ons weer verbinden met onze ware purpose. Want onze voorouders kunnen onze verlangens en levensmissie doorkruisen zolang hun pijn niet is gevoeld en doorleefd.


Gezonde patronen creëren


Welke thema's spelen er in jouw vrouwenlijn? In de mijne was onderdrukking van het vrouwelijke in brede zin een thema, waardoor ik lang moeite had om me te uiten of mijn plek in de groep in te nemen. Ik ontdekte dat mijn moeder dit probleem ook had gehad en dat dit terug ging naar mijn oma, de moeder van mijn moeder. Nog later, toen ik me bezig ging houden met de medicijnwiel numerologie, leerde ik dat dit te maken heeft met mijn getal in het Westen, de vrouwelijke kant van het wiel. 

Door dit thema te onderzoeken en alsnog de onverwerkte pijn van mijn oma en moeder te voelen en uit te huilen, ging er in mijn leven veel stromen en kon ik me veel beter uiten. Ook kwam mijn vrouwelijkheid veel meer naar voren.


Heling van het oude traumajpg


Online cursus vooroudertrauma heling


Voel je dat er in jouw voorouderlijn nog zaken onbelicht zijn gebleven die jouw leven mogelijk negatief beïnvloeden en zou je daarover meer willen weten? Dan is de online cursus Heel je voorouder trauma met het medicijnwiel misschien iets voor jou. In de online cursus leer je aan de hand van jouw getallen het trauma in je mannelijke en vrouwelijke lijn te identificeren en helen.

In de online cursus "Heel je voorouder trauma met het medicijnwiel" leer je:

 • Je familiestamboom te onderzoeken en patronen van trauma te herkennen
 • De onbewuste impact van vooroudertrauma op jouw leven te begrijpen
 • Helende technieken om trauma te verwerken en los te laten
 • Je geboortecijfers op het medicijnwiel te berekenen
 • De vier windrichtingen, de vier elementen en hun archetypische energieën te begrijpen
 • De kracht van ceremonie en rituaal, intuïtie en meditatie te benutten
 • Je eigen kracht en veerkracht te hervinden
 • Gezonde patronen te creëren voor jezelf en toekomstige generaties

De cursus is bedoeld voor iedereen die:

 • Last heeft van onverklaarbare angsten of onzekerheid
 • Moeilijke patronen in relaties en herhalend beperkend gedrag ervaart
 • Meer wil leren over zijn of haar familiestamboom en de impact van het verleden
 • Zichzelf wil bevrijden van onzichtbare ketens en een gelukkiger, gezonder leven wil creëren

Schrijf je nu in voor de online cursus en begin je reis naar bevrijding en heling!

https://medicijnwielnumerologie.nl/aanbod/helen-van-voorouder-trauma-met-het-medicijnwiel

Deze blogpost heeft je slechts een glimp gegeven van de inzichten en transformaties die je kunt ervaren in de online cursus. Ontdek de kracht van de medicijnwiel numerologie en begin vandaag nog je reis naar heling en het ontvouwen van je ware potentieel!

Is er iets anders dat je wilt weten over vooroudertrauma, de medicijnwiel numerologie of de online cursus? Laat het me gerust weten en mail me op info@vialusanne.nl!